aankoopkeuring

Een opvallende trend over de afgelopen jaren is dat de doorsnee zeilboot behoorlijk aan waterlijnlengte heeft gewonnen. Ook de prijs per meter schip is door onder meer de sloepenrage naar boven bijgesteld. Voor een groot deel worden deze investeringen gedaan in complexe techniek of een exotische bouwwijze. Evenredig aan deze ontwikkelingen stijgt het belang van een aankoopkeuring bij aanschaf van een gebruikt schip. Het gaat al snel om een behoorlijke investering in een drijvende droom vol techniek die een gewone sterveling maar moeilijk kan doorgronden.

Aankoopkeuring
Bij het verhandelen van een object zoals een plezierboot hebben zowel de verkopende- als aankopende partij een plicht. De verkoper heeft naast mooie blauwe ogen, een geweldig verhaal en het obligate kopje koffie, de zgn. meldingsplicht. Hij moet melden welke gebreken er zijn.
De koper heeft bij aankoop ook een plicht. Hij mag dan verliefd zijn geworden op de nieuwe boot maar moet dit wel in rationele banen dwingen met een onderzoeksplicht. Hij moet zich vergewissen van de staat waarin de boot zich bevindt.
Mocht er na aankoop een teleurstelling met claim ontstaan, dan wordt bekeken hoe partijen aan hun plicht hebben voldaan. De onderzoeksplicht invullen met eigen expertise is niet voldoende, geen claim.
Een keuringsrapport van een HISWA gecertificeerde scheepsexpert daarentegen maakt aan alle discussie een einde in het vervelende geval van problemen na de aankoop.
Een belangrijker doel van een keuring echter is juist om die problemen te voorkomen. Al tijdens het proces waarbij de boot van eigenaar verwisseld is duidelijk wat er exact wordt aangekocht.

Aankoopkeuring
Er zijn in Nederland een 12-tal “Scheepsexpertise Bureaus” die HISWA gecertificeerd zijn. Enkele daarvan zijn daarnaast ook aangesloten bij de NVEP. Deze belangenvereniging richt zich meer op het gebied van schade-expertises. Bij een aankoopkeuring biedt een HISWA rapport een beter houvast.
De eisen die aan een gecertificeerde expert worden gesteld garanderen dat de uitvoerende persoon ter zake deskundig is en strikt onafhankelijk. Dat laatste is natuurlijk belangrijk want een één-tweetje tussen verkoper en expert is voor de koper uiterst ongunstig. Een rapport geeft ook te verwachten kosten van onderhoud of reparatie weer. Dit kan van interessante invloed zijn op de onderhandelingspositie van de koper of sluit in ieder geval verrassingen uit.

Aankoopkeuring

Aankoopkeuring in de praktijk

De boot wordt grondig bekeken. Zowel op de wal als in het water. Kiel, roer, aandrijving en oppervlak van het onderwaterschip. Met vochtmetingen worden verdachte plekken in een laminaat vastgesteld of met huiddiktemeting in staal of aluminium. Dek, opbouw en eventuele tuigage worden geïnspecteerd met natuurlijk het interieur en de techniek zoals de motor, generator of andere apparatuur. Ook de redding- en veiligheidsmiddelen zijn onderdeel van de keuring. Een proefvaart vindt tenslotte plaats om de werking van de motor en keerkoppeling in praktijk te kunnen testen.

De Kosten

De prijs wordt per meter berekend maar per type schip kunnen er verschillen zijn. Een custom built exemplaar is complexer dan een seriejacht. Voor een kleinere boot met een lage aanschafprijs kunnen de kosten enigszins uit verhouding zijn. Wanneer het om een grotere en meer complexe boot gaat is het echter onverstandig een keuring achterwege te laten uit besparingswoede.

Meer informatie: www.hiswa-experts.nl