Kornwerderzand

Het sluiscomplex bij Kornwerderzand, inmiddels meer dan 85 jaar oud, wordt vernieuwd. De grote sluis biedt in de toekomst niet genoeg ruimte voor de steeds bredere kustvaartschepen die gebouwd worden in o.a. Kampen en Lemmer. Ook de luxe superjachten van werven uit Makkum, Urk en Vollenhove hebben behoefte aan een bredere sluis.

Het vervoer vanuit de Oostzeeregio naar havens als Kampen, Lelystad, Meppel en Zwolle vindt naast nieuwbouw van schepen en pleziervaart, met steeds grotere vrachtschepen plaats. Daarom zijn provincies, gemeenten en bedrijven uit de regio al lange tijd bezig om het Rijk te bewegen het sluiscomplex te verruimen. Inmiddels is met de minister overeenstemming bereikt over de uitvoering en financiering van de plannen.

Kornwerderzand

De werkzaamheden aan Sluis Kornwerderzand

De werkzaamheden bestaan uit drie onderdelen. De bestaande grote sluis wordt 10 meter breder, maar de lengte blijft gelijk. Hiermee wordt de sluis 25 meter breed, 145 meter lang en 5,5 meter diep. Een ander belangrijk onderdeel van het project is het vervangen van de huidige draaibruggen in de A7 door basculebruggen die verticaal openen met een contragewicht. In de nieuwe situatie zijn er twee doorvaartopeningen: één van 25 meter en één van 21,7 meter. Grotere schepen hebben meer diepgang, daarom moet er ook ongeveer 20 kilometer van de bestaande vaargeulen op het IJsselmeer worden gebaggerd.

Kornwerderzand

De verruiming van de sluis betekent een belangrijke impuls voor de economie in de regio en landelijk. De verwachting is dat het zo’n 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert in Noord- en Oost-Nederland.

Meer informatie: www.deafsluitdijk.nl

Op zoek naar een boot die wel door de sluis past? Kijk dan eens op BotenteKoop.nl