Mr. Frits: Demosloep is een dummy

Conformiteit betekent dat je mag verwachten dat een aankoop bruikbaar is voor het doel waar het voor is gemaakt. De binnenkant van de romp van de sloep van meneer Van Vuren zoog zich vol met water, dat hoort niet! Een voorbeeld uit zijn nautische praktijk van Mr. Frits Hommersom, gespecialiseerd advocaat. Speciaal voor de lezers van Botentekoop.nl geeft hij advies.

Meneer Van Vuren zag een advertentie van een sloep, “nooit gebruikt, demomodel”, tegen een aantrekkelijke prijs. Meneer Van Vuren ging in onderhandeling met de verkoper – een handelsonderneming, niet specifiek watersportgericht – en kocht de sloep voor een bedrag van 17.000 euro. Hij liet de sloep een jaar in opslag en liet er voor 11.000 euro een elektrische voortstuwingsinstallatie inbouwen.

Vol vreugde ging van Vuren het vaarseizoen in. Dit sloeg echter na een klein jaar om in grote schrik. Wat was het geval? De binnenzijde van de romp en de kuipbanken begonnen door vochtopname op te zwellen. De hele kuipvloer was aangetast door vocht en de verschansing was volledig gedelamineerd. Van Vuren liet een expert het schip onderzoeken. Die constateerde dat voor de bouw van de binnenzijde van de romp volstrekt ondeugdelijke materialen waren gebruikt.

De gebruikelijke bouwwijze bij dit soort boten is dat de buitenromp uit een polyester schaal bestaat en de binnenschaal eveneens van polyester is. Beide schalen worden dan met elkaar verlijmd. De binnenschaal was echter van MDF gemaakt en vervolgens gelakt. Het behoeft weinig toelichting dat dit materiaal niet geschikt is voor een vochtige omgeving en niet voldoet aan de gewenste toepassingsspecificaties.

Showroommodel

Nader onderzoek leerde dat het schip waarschijnlijk als showroommodel bij de fabrikant van de sloepen had gefungeerd. De binnenschaal van de dummy was als mal (‘plug’) gebruikt om een polyester ‘binnenmal’ van te maken. Over dit alles was Van Vuren door de verkoper niet geïnformeerd. Die verschool zich achter de stelling dat hij de splinternieuwe sloep van een derde had afgenomen en dat hij op geen enkele wijze wist of had kunnen weten dat het hier een ‘dummy’ betrof, ongeschikt om mee te varen.

Het standpunt van de verkoper was onacceptabel voor Van Vuren en hij dagvaardde hem. Van Vuren stelde dat de zaak niet beantwoordde aan de zogenaamde conformiteiteis. ‘Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst wanneer deze, gelet op de aard van de zaak, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten.’ Het is duidelijk dat wanneer je een sloep koopt, het de bedoeling is dat je daarmee gaat varen.

Het beroep van de verkoper dat deze niet wist dat het een dummy was, baatte hem niet. Volgens de rechtspraak komt een tekortkoming, een wezenlijk gebrek van een verkocht product, in beginsel voor rekening van de verkoper, ook al kent deze het gebrek niet. Van Vuren vorderde ook betaling van de kosten voor het inbouwen van een voortstuwingsinstallatie. Dit bleek achteraf namelijk een volstrekt nutteloze uitgave! Samen met het maken van een achterkleed, dat ook niet meer gebruikt kon worden, ging het om een bedrag van 12.000 euro.

demomodel sloep blijkt dummy

Terugname

De rechter was het ermee eens dat de onbekendheid met het feit dat het hier kennelijk een dummy betrof niet voor rekening van Van Vuren hoefde te komen en veroordeelde de verkoper tot terugname van het schip, terugbetaling van de koopprijs vermeerderd met alle kosten die Van Vuren aan het schip had gemaakt. Had nu van Van Vuren verwacht mogen worden dat hij de sloep had moeten laten keuren? In dit geval niet. Immers: het betrof een splinternieuwe boot en het feit dat het hier om een dummy ging is zo uniek dat hij daar niet op bedacht had hoeven zijn. Uitermate zuur voor de verkoper, maar die moest op zijn beurt weer verhaal halen bij degene die het schip aan hem had geleverd. Hoe dat is afgelopen, vertelt deze geschiedenis niet.

Artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer u een zaak koopt, deze ook geschikt moet zijn voor het gebruik dat u daarvan wil maken. Wanneer die zaak niet de eigenschappen heeft die u zou mogen verwachten, dan is de verkoper daarvoor aansprakelijk. Denk bijvoorbeeld aan een koelkast die niet koelt of een auto waarvan de motor niet werkt.

Dit wordt vanzelfsprekend anders wanneer de koper door de verkoper is geïnformeerd dat de zaak niet geschikt is om te worden gebruikt. Wanneer u bijvoorbeeld bij de sloperij een sloopauto koopt, moet u niet gaan klagen dat u hiermee niet mee kunt rijden. U moet wel “binnen bekwame tijd” reclameren bij de verkoper, in de praktijk binnen twee maanden nadat het gebrek bij u bekend is geworden.

Groot aanbod

Nog op zoek naar een boot? Wij hebben een groot aanbod nieuwe en gebruikte boten in alle soorten en maten. Bekijk hier het huidige aanbod. Of bekijk nog meer watersportnieuws.