Nieuwe sloepenroute Schokland

De plannen voor een sloepenroute van Vollenhove langs het Waterloopbos naar Schokland mag zich verheugen op financiële steun van de provincie. Zo’n €700.000 subsidie is door Gedeputeerde Staten toegekend. Het geld komt beschikbaar uit het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF). Het project moet uiterlijk in 2023 zijn gerealiseerd.

De provincie is van mening dat met de uitvoering van het project invulling wordt gegeven aan de ambitie om het aanbod van toerisme in Noordelijk Flevoland uit te breiden en te versterken. Met de nieuwe sloepenroute tussen Vollenhove en Waterloopbos-Schokland sluit de gemeente aan op de toervaart-netwerken rondom de Weerribben en Wieden.

Er zijn drie markante punten op de sloepenroute:

  • Vollenhove
  • Het Waterloop of Voorsterbos
  • Schokland
Schokland
Schokland

Elektrisch varen

Met een start in Vollenhove wordt het contrast tussen het oude en nieuwe land maximaal belicht. Uiteindelijk doel is om met de sloep zo dicht mogelijk bij Werelderfgoed Schokland te komen en daar weer aan te sluiten op wandel- en fietsroutes. De gemeente wil daarnaast elektrisch varen stimuleren met voldoende laadfaciliteiten.

Nog veel meer artikelen over elektrisch varen vind je hier. Lees het laatste watersportnieuws. Of zoek op Botentekoop.nl naar jouw droomboot.