Sea Shepherd

Botentekoop zet zich in voor de watersport en daar hoort ook bij dat we ons actief inzetten om de natuur te beschermen. Daarom werken we samen met Sea Shepherd, een van de internationale non-profit organisaties die het wereldwijd beschermen van het oceaanleven tot doel heeft. De organisatie is in 1977 opgericht door de Canadese natuurbeschermer Paul Watson.

Het is de missie van Sea Shepherd om diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. De organisatie doet er alles aan om internationale natuurbeschermingswetten te handhaven en de subtiel uitgebalanceerde biodiversiteit van onze zeeën te beschermen. Dat gebeurt onder meer door het onderzoeken, registreren en documenteren van illegale activiteiten op zee.

Zo draagt Sea Shepherd de opnames van bijv. illegale visvangst over aan de bevoegde autoriteiten en stuurt deze via de media de wereld over. Van de walvissen als reuzen van de zee tot de kleinste wezens, het is de missie van Sea Shepherd om alle zeedieren die in onze oceanen leven te beschermen. De campagnes beschermen walvissen, dolfijnen, zeehonden, haaien, pinguïns, schildpadden, vissen, krill en watervogels tegen stroperij en illegale visserij, niet-duurzame visserij, vernietiging van habitats en het houden in gevangenschap voor entertainment (dolfinaria).

het is de missie van Sea Shepherd om alle zeedieren die in onze oceanen leven te beschermen.
Het is de missie van Sea Shepherd om alle zeedieren die in onze oceanen leven te beschermen.

Belang gezonde mariene habitat

De oceaanomgeving is een ingewikkeld uitgebalanceerd ecosysteem gericht om alle zeeleven te ondersteunen en in stand te houden. Om echt te gedijen, zijn ‘veilige’ habitats nodig om te paren, jongen te voeden en groot te brengen zonder vervuiling, destructief vistuig, plastic en ander zwerfafval dat zeedieren verstikt en hun leefgebieden vernietigt. Sea Shepherd vecht voor het behoud van de oceaan omdat zij erkennen dat we de aarde delen met andere soorten en dat hun welzijn onverbiddelijk verbonden is met dat van ons. De organisatie vecht voor het behoud van de oceaan, en daardoor voor een leefbare en gezonde planeet.

Handhaving

Sea Shepherd beroept zich bij haar acties, op het VN-handvest United Nations World Charter for Nature (1982). Daarin roept de VN individuen en groepen op om de natuur te beschermen in gebieden die buiten nationaal recht vallen. Ieder individu heeft volgens het handvest de plicht zich in te spannen voor de handhaving van het handvest.

Inmiddels werkt Sea Shepherd ook samen met nationale regeringen wereldwijd om de illegale visserij in hun soevereine wateren te stoppen. Ook werkt Sea Shepherd samen met handhavingsinstanties als INTERPOL.

Sea Shepherd draagt de opnames van illegale visvangst over aan de bevoegde autoriteiten.
Sea Shepherd draagt de opnames van illegale visvangst over aan de bevoegde autoriteiten.

Waarom?

Onze oceanen en haar bewoners sterven door overbevissing en decimering van leefgebieden. Stropers plunderen alle oceanen, en illegale of ongereglementeerde visserij (IOO) op open zee blijft ver van de ogen van internationale autoriteiten en het publiek. Internationale wetten en overeenkomsten om de oceaan, het oceaanleven en de mariene habitats te beschermen bestaan, maar worden veelal niet gehandhaafd wegens onvoldoende economische middelen of transnationale grenzen die de jurisdictie vervagen. Waar een rechtshandhavingsvacuüm bestaat, treedt Sea Shepherd op om die leegte op te vullen.

Tenzij we de achteruitgang van onze oceanen stoppen, zullen mariene ecologische systemen beginnen in te storten en wanneer dat op te grote schaal gebeurt, zullen de oceanen uiteindelijk sterven. En als de oceanen sterven, heeft dat fatale gevolgen voor onze planeet inclusief het overleven van onze menselijke beschaving.

“If the oceans die, we die.” – Paul Watson

Zeedieren

Sinds 2016 werkt Sea Shepherd samen met nationale autoriteiten en regionale partners om visserijcriminaliteit in Afrikaanse wateren te bestrijden. Er zijn al succesvolle campagnes gevoerd in samenwerking met autoriteiten in Gabon, São Tomé en Princípe, Liberia, Benin en Tanzania. Illegale visserij vormt een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid van onze oceanen.

Sea Shepherd voert actie om illegale walvisstropers over de hele wereld te stoppen.
Sea Shepherd voert actie om illegale walvisstropers over de hele wereld te stoppen.

Ook voert Sea Shepherd actie om illegale walvisstropers over de hele wereld te stoppen. Nadat de commerciële walvisjacht de walvissen bijna had doen uitsterven, werd in 1986 een wereldwijd moratorium ingesteld. Sommige landen weigerden echter dit moratorium te erkennen. Noorwegen en IJsland zetten de commerciële walvisvangst voort, en ook de bevolking van de Faeröer eilanden blijven grienden en dolfijnen die door hun kustwateren trekken, doden.

Japan stuurde tot een paar jaar geleden elke zomer een walvisvaarders-vloot naar Antarctica en de Zuidelijke Oceaan om honderden walvissen te vangen en te slachten. Dit gebeurde onder het mom van “wetenschappelijk onderzoek”, een claim die in 2014 werd afgewezen door het Internationaal Gerechtshof van de VN in Dan Haag. Sinds de eerste reis naar Antarctica in 2002 hebben Sea Shepherd’s acties tegen de walvisvangst in de Zuidelijke Oceaan met succes de slachting van meer dan 6000 walvissen voorkomen.

Ook verzet Sea Shepherd zich tegen het slachten van zeehonden in Canada. Ondanks een verbod op de import van zeehondenproducten in de VS en de EU, blijft Canada elk jaar duizenden zeehondenjongen doodknuppelen.

Sea Shepherd werkt samen met nationale regeringen wereldwijd.
Sea Shepherd werkt samen met nationale regeringen wereldwijd.

Zwerfafval

Zwerfafval verstikt onze oceanen en heeft een verwoestende impact op mariene ecosystemen. Naast consumentenartikelen zoals plastic flessen en rietjes, aluminium blikjes, rubberen ballonnen, plastic zakken en aanstekers, vormen m.n. verloren of bewust weggegooid beroepsmatig vistuig zoals lijnen, netten, touwen, haken en boeien op zee een groot probleem. Zwerfafval vormt een gevaar voor al het zeeleven, inclusief vogels, haaien, schildpadden en zeezoogdieren, en veroorzaakt letsel of de dood door verdrinking, verstrikking of verhongering nadat het is opgegeten.

Voor mensen vormt het ook een ernstig gezondheidsrisico. De gevolgen van de in door zeedieren opgegeten microplastics aanwezige gifstoffen, zoals PCB’s, DDT, BPA en kwik worden versterkt naarmate ze de voedselketen passeren, wat een zeer gegronde reden is om geen vis te eten.

Offshore boren en olierampen

Ongelukken bij het boren naar olie op zee, uitbarstingen en lekkages hebben enkele van de grootste door de mens veroorzaakte milieurampen van onze tijd veroorzaakt. Sea Shepherd werkte in 2014 samen met Ocean Alliance om de lange termijn impact van de Deepwater Horizon-olieramp in de Golf van Mexico in 2010 te onderzoeken. Om de mogelijkheid van een vergelijkbare olieramp in onze oceanen te voorkomen, hielp Sea Shepherd in 2016 met succes BP ervan te weerhouden nieuwe offshore booroperaties op te zetten in de ongerepte wateren van de Grote Australische Bocht.

“Er is een piraat voor nodig om een piraat te stoppen”
“Er is een piraat voor nodig om een piraat te stoppen”

Er is een piraat voor nodig …

Kapitein Paul Watson heeft de beroemde uitspraak “Er is een piraat voor nodig om een piraat te stoppen”, maar de missie om onze oceanen en het zeeleven te verdedigen, te behouden en te beschermen heeft nooit tot zwaar letsel geleid. Sea Shepherd overtreedt geen wetten, maar leeft ze na. Sea Shepherd is niet tegen nationaliteiten, maar tegen acties die de oceanen schaden, ongeacht ras, nationaliteit, leeftijd, geslacht of religie.

ANBI status

Sea Shepherd Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften, onder voorwaarden van de Belastingdienst, aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. De organisatie ontvangt geen subsidies en is afhankelijk van donaties. Samen kunnen we de oceanen beschermen. Dankzij donaties kunnen we satellietverbindingen gebruiken om stropers op te sporen, camera’s inzetten om illegale activiteiten vast te leggen, eten voor onze bemanning koken en onze schepen van brandstof voorzien en onderhouden. Zolang onze schepen op zee kunnen blijven kunnen we wereldwijd het oceaanleven beschermen.

Voor meer informatie, kijk op www.seashepherd.nl

Meer watersportnieuws lezen over nieuwe modellen, boottesten of vaargebieden? Lees hier verder. Je droomboot vind je op Botentekoop.nl