TSL olieversterker

Een smeermiddel wat voor een langere levensduur van de een motor zorgt, veel minder slijtage geeft en een opvallend lager brandstof verbruik genereert te mooi om waar te zijn? Nee, het is toch echt gewoon te koop. Het Utrechtse All Star Trade is al een kwart eeuw jaar importeur van TSL olieversterker, een Amerikaans product wat toegevoegd aan motor- of transmissieolie, een opvallend goed resultaat geeft.
TSL olieversterker

Hoogwaardige oliën en vetten

All Star Trade International heeft zich sinds 1990 gespecialiseerd in hoogwaardige oliën en vetten voor toepassingen in de industrie, landbouw, scheepvaart en automobiel sector. Maar ook particulieren hebben aan TSL een eenvoudig toe te passen oplossing voor het behoud van een klassieke auto of scheepsmotoren. TSL Olieversterker is gebaseerd op een formule van additieven die in minerale olie de frictie van draaiende metalen delen reduceert. De bijzondere smerende eigenschappen van TSL smeermiddelen leiden tot stillere motoren en tandwielkasten, een lager brandstofverbruik, minder slijtage en een lagere temperatuur van de olie en de onderdelen waarop het wordt toegepast. Wanneer in een willekeurige toepassing hoge slijtage van lagers en assen optreed in transmissies en motoren, een te hoge bedrijfstemperatuur ontstaat, tikkende motorkleppen het vaarplezier vergallen of een te zwaar schakelende keerkoppeling niet meer veilig is, biedt TSL een zeer goede oplossing.
TSL olieversterker

Geavanceerde smeerolietechnologie

TSL Olieversterker staat voor Tri Star Lubrication en is een olieproduct opgebouwd uit een elftal bestanddelen op basis van doorontwikkelde smeerolietechnologie. Eén van de belangrijkste ingredienten is een op koolwaterstof gebaseerde synthetische molecuul met de eigenschap zich aan metaal te hechten.
TSL olieversterker

TSL Olieversterker

TSL is een wetenschappelijke oplossing voor smering op plaatsen waar traditionele en synthetische smeermiddelen of vetten niet goed genoeg zijn. De combinatie van zowel actieve als passieve bestanddelen in TSL olieversterker zorgt ervoor dat de werking van motorolie of smeervet, na de toevoeging van TSL, een veel betere effect laat zien en horen.
TSL olieversterker

Brandstofbesparing

Oorspronkelijk ontwikkeld voor zware toepassingen zoals in autoraces, blijkt dat TSL Olieversterker ook een prima resultaat geeft wanneer het aan een traditioneel smeermiddel is toegevoegd en onder normale condities wordt gebruikt. De wrijving wordt verminderd met als gevolg veel minder slijtage, een duidelijk lagere bedrijfstemperatuur en dus ook een brandstofbesparing die kan oplopen tot wel 10%.
TSL olieversterker
Geen vaste stoffen

Over olieadditieven doen vele verhalen de ronde die niet allemaal waar zijn. Toch valt over de scepsis ten aanzien van dit soort middelen wel iets te zeggen. Er zijn toevoegingen die een verbeterde smering bereiken door toevoeging van vaste stoffen. Teflon en Molybdeen zijn de veel voorkomende. In eerste instantie doen deze hun werk wel echter loopt in tweede instantie de motor in de soep. tenminste, de kans daarop is een risico dat je beter niet kunt nemen. Vaste stoffen hopen zich op of gaan klonteren met verstoppingen van de oliekanalen tot gevolg. Het gevolg hiervan is dat sommige delen van de motor helemaal geen smering meer krijgen waarna het al snel einde verhaal is.

Intermoleculaire bescherming

TSL Olieversterker is een vloeistof zonder vaste stoffen zoals P.T.F.E.(teflon), MoS2 (Molybdeen) of grafiet. Deze kunnen dus aankoeken, verstoppen of uitzakken tot een dikke laag in het oliecarter. TSL daarentegen bevat geen vaste stoffen en wordt geheel opgenomen door de olie. Via de oliestroom wordt het vervolgens naar de te smeren delen gestuwd. De elektropolaire moleculen in TSL reageren onder belasting en gaan een synergetische verbinding aan met het te smeren metaal. Deze verbinding is praktisch onverbreekbaar. Het hiermee gesmeerde oppervlak wordt ondoordringbaar, glad en stabiel, waardoor de wrijving sterk verminderd. De ultradunne coating die TSL vormt slijt er ook weer af maar residu achter te laten.

Temperatuur

Omdat de TSL moleculen thermisch reactief zijn, neutraliseert TSL Olieversterker zogenaamde hot spots die door wrijving ontstaan. Het hersteld met de hechting aan metaal de beschermlaag van het te smeren oppervlak. Toegepast in verbrandings motoren voorkomt TSL een temperatuurverhoging van belangrijke onderdelen zoals de nokkenas, de tuimelaars, klepstelen en soortgelijke onderdelen. Toegepast op andere plaatsen zoals de transmissies, keerkoppelingen of andere hydraulische systemen geeft dit eenzelfde effect, een lagere bedrijfstemperatuur.
TSL olieversterker

Geconcentreerd

TSL olieversterker is geconcentreerd en daarmee zeer zuinig in gebruik. Voor de meeste systemen volstaat 3% toevoeging. Hoewel het toegestaan is om smeersystemen van een hoger percentage te voorzien, is het in de verreweg de meeste gevallen niet nodig. Zwaardere belastingen, zoals in transmissies, differentieels, tandwielkasten en andere warmte genererende systemen kunnen voor een nog beter resultaat voorzien worden van 4% TSL olieversterker toevoeging.
TSL olieversterker

Proef op de som

Om de werking van TSL goed te te kunnen zien wonen we een demonstratie met de Timkenmachine bij. Een simpel apparaat die met een elektromotortje een lagerschaal laat ronddraaien en met een hefboomconstructie een instelbare frictie kan uitoefenen met een roller op de lagerschaal. Een oliebad is er voor de smering. Droog kan er 1 gewicht aan de hefboom gehangen worden wat een druk van ongeveer 30kg geeft. Wanneer er met gewone motorolie wordt gesmeerd zijn drie gewichten genoeg om het draaien te stoppen. Zodra je aan de gewone olie TSL olieversterker toevoegt heb je moeite om je ogen te geloven. Alle gewichten kunnen aan de arm gehangen worden terwijl de machine gewoon doordraait. Sjoemelen kan niet met deze test, daarvoor is de opstelling te eenvoudig. De uitkomst is daarom overtuigend. Onze eigen boot- en automotor draaien inmiddels soepel en zuinig op olie met TSL.
TSL olieversterker

Bestellen

All Star Trade is een initiatief van Gosse Beitsma die van TSL olieversterker zijn levenswerk heeft gemaakt. Eenvoudig is dat niet. Vele motorendealers en reparateurs zijn doorgaans minder blij met TSL. Aan een motor die veel langer meegaat en minder vaak onderhoud of een dure reparatie nodig heeft valt veel minder te verdienen. Maar dat hoeft voor een eindgebruiker geen belemmering te zijn. In de webshop van All Star Trade is TSL olieversterker direct te bestellen en kan binnen 24u worden geleverd. All Star Trade is tevens dealer van Eurol Lubricants en heeft een olieververspakket samengesteld met een keuze uit alle ter zake doende viscositeiten. Daarnaast bestaat het TSL assortiment nog uit spuitbare en heavy duty vetten in kokers. In de 25 jaar dat het product verkocht wordt heeft dit duizenden tevreden gebruikers opgeleverd met evenzoveel positieve reacties. In grote lijnen vindt TSL olieversterker gretig aftrek in de automobiel branche, landbouw, industriële toepassingen en in de binnenscheepvaart. Voor pleziervaarders is het ook een goed product. Een diesel in een zeilboot heeft een behoorlijk zwaar leven. Dat korte stukje de haven uit brengt de motor niet goed op temperatuur. Met TSL olieversterker verminder je de slijtage die optreedt in een te koude motor waarmee een revisie veel verder uitgesteld kan worden. Daarnaast is het TSL assortiment voor alles aan boord wat gesmeerd moet worden een uitgelezen smeermiddel.
TSL olieversterker

Voor meer informatie:

All Star Trade Int.
Arkansasdreef 32k
3565 AR Utrecht
info@tsl-allstar.nl
www.tsl-allstar.nl