Verhuur

De Hoge Raad heeft bevestigd dat het lage btw-tarief onder voorwaarden van toepassing is op de verhuur van (kajuit)zeilboten. Een belangrijke uitspraak. die volgde op een procedure die HISWA Vereniging aanspande. Met deze uitspraak wordt een eerlijker speelveld voor de betreffende ondernemers gecreëerd.

verhuur

Na zes jaar lang procederen, bevestigt de Hoge Raad dat onder bepaalde voorwaarden ook met de verhuur van zeiljachten gelegenheid gegeven wordt om sport te beoefenen. Indien zeiljachtverhuurders aan deze voorwaarden voldoen, mogen ze het lage btw-tarief hanteren. Dit geldt volgens de wet op de omzetbelasting voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Hiervoor is het noodzakelijk dat de verhuurder meer doet dan alleen het verhuren van een zeiljacht. De watersportondernemer dient klanten de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van een op de sportbeoefening ingerichte accommodatie en het voor de sportbeoefening benodigde materieel, zoals zeilpakken. Daarnaast moet de ondernemer verdere begeleiding, informatievoorziening en bereikbaarheid voorafgaand en tijdens het varen geven. Onder deze omstandigheden was er geen sprake meer van enkel de verhuur van zeiljachten, maar worden huurders in de gelegenheid gesteld om watersport te beoefenen.

verhuur

Met deze uitspraak moet een einde komen aan de onduidelijkheid voor watersportondernemers. HISWA gaat hierover in gesprek met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën. Het doel is aanpassing van het beleid zodat in vergelijkbare situaties het lage btw-tarief geldt waarmee watersporten toch net iets beter betaalbaar is.

Meer informatie: www.hiswa.nl

Op zoek naar een boot te huur? Kijk dan ook eens op BotenteKoop.nl