Zonneparken

Het onzalige plan van de noordelijke provincies om grootschalige zonneparken op het IJsselmeer, denk aan 5.500 voetbalvelden, aan te leggen, stuit op verzet van de watersportsector. De HISWA Vereniging maakt zich oprecht zorgen en vindt dat er onvoldoende naar alternatieven gekeken wordt.

Het platform Nationaal Consortium Zon op Water heeft als streven om Nederland tot één van de leidende landen in de wereld te maken op het gebied van duurzaamheid. De provincies Noord-Holland, Friesland, Overijssel en Flevoland lanceerden daarom begin dit jaar een onderzoek om 3.760 hectare aan zonnepaneelvelden in het IJsselmeer te laten drijven. Een op zich positief streven om Nederland duurzamer te maken maar veel te beperkt opgezet volgens regiomanager Jan Ybema van HISWA Vereniging: “We missen in deze discussie de effecten op de kwaliteit van het landschap, natuur en sectoren die afhankelijk zijn van waterrecreatie. Daarnaast staat de techniek niet stil en zijn er innovaties die veel minder impact landschap hebben. Deze worden nu geheel buiten beschouwing gelaten.”

Daken benutten ipv Zonneparken

De watersportsector is beslist niet tégen verduurzaming, maar de HISWA ziet liever andere oplossingen. In de eerste plaats is meer dan voldoende ruimte op daken in Nederland. In 2017 berekende Natuur & Milieu dat er nog ruimte is voor 145 miljoen zonnepanelen. In 2018 was de conclusie van Deloitte dat zonnecellen zomaar de helft van de Nederlandse stroombehoefte kunnen opwekken, als alle bruikbare daken worden benut. Volgens de analyse beschikt Nederland over 892 vierkante kilometer dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen. In 2018 werd daar slechts 4,4 procent mee bedekt. Ook de ontwikkeling van innovatieve toepassingen in dakbedekking, in wegen of fietspaden is een betere keuze volgens HISWA. Ybema: “Focus op industriële gebieden waar het landschap toch al ondergeschikt is en de natuur- of recreatiegebieden niet aangetast worden.”

Afschaffing hoog btw-tarief op isolatiematerialen

HISWA pleit ervoor dat financiële voordelen terecht komen bij inwoners en ondernemers en niet bij enkele energieleveranciers die vaak ook nog eens in buitenlandse handen zijn. Het economisch rendement is in dat geval veel groter voor de Nederlandse economie. “Waarom is bijvoorbeeld isolatiemateriaal voor woningisolatie nog steeds belast met 21% btw en komt geen enkele energietafel met het idee om dit volledig af te schaffen? Dit stimuleert pas echt. De bouwbedrijven varen er wel bij en de overheid hoeft geen ingewikkelde subsidieregelingen op te tuigen”, aldus Ybema.

urk

Leer van het verleden

In het verleden zijn veel historische fouten gemaakt door de ruimtelijke kwaliteit onder het mom van de vooruitgang totaal te verpesten. Grachten die werden gedempt en mooie oude stadsmuren die in grote getale zijn neergehaald ten gunste van verkeer en extra woningbouw. HISWA wil voorkomen dat dezelfde fouten gemaakt worden bij zowel het recreatieve als het natuurlijke landschap van Nederland, zoals het aanleggen van drijvende zonneparken.

HISWA gaat de komende maanden in gesprek met provinciale overheden om te benadrukken dat een integrale benadering noodzakelijk is die rekening houdt met ruimtelijke kwaliteit. Samen optrekken met natuurorganisaties op dit dossier ligt volgens Ybema voor de hand aangezien hun kritiek overeenkomt met die van HISWA.

Meer informatie www.hiswa.nl